Валутни курсове 19.07.2019:
 • USD USD/BGN купува: 1,723 продава: 1,763
 • AUD AUD/BGN купува: 1,185 продава: 1,252
 • CAD CAD/BGN купува: 1,312 продава: 1,356
 • CHF CHF/BGN купува: 1,74 продава: 1,80
 • DKK DKK/BGN купува: 2,57 продава: 2,65
 • EUR EUR/BGN купува: 1,951 продава: 1,957
 • GBP GBP/BGN купува: 2,156 продава: 2,207
 • JPY JPY/BGN купува: 0,00 продава: 1,65
 • SEK SEK/BGN купува: 0,00 продава: 1,89

Съвети за сигурност


  Уважаеми клиенти,

  Живеем във време, което ни дава възможността да бъдем на няколко виртуални места едновременно – в банката, чрез системите за Интернет банкиране, в магазина, чрез платформите за пазаруване по Интернет, в училище, чрез формите на дистанционно обучение или на други „места“. Използвайки информационните технологии и Интернет мрежата за тези цели, сме изправени пред нови рискове, които излагат на опасност нашите пари, данни или самоличност. Поради това е от особено важно значение да защитите Вашите системи, данни и профили от неоторизиран достъп.

  Как може да повишите сигурността на използваните от Вас устройства и данни:
 • Използвайте само лицензирани операционни системи, приложения и системен софтуер.;
 • Защитете Вашия компютър с антивирусен софтуер и защитна стена. Когато бъде правилно конфигурирана, защитната стена спира неоторизирания трафик от и към Вашия компютър.;
 • Регулярно актуализирайте, както операционната система и антивирусната програма, така и останалият софтуер на вашите устройства до последна актуална версия, предоставена от производителя.;
 • Използвайте сигурни пароли, които биха били трудни за отгатване – с поне 8 символа като включвате разнообразие от цифри, букви и специални символи.;
 • Сменяйте регулярно своите пароли, без да я повтаряте с използвани преди пароли – така намалявате възможността някой неправомерно да получи достъп до Ваши данни.;
 • Пазете потребителското си име и парола - избягвайте да ги записвате на хартия, във файл, в браузера или на друго място. Никога не разкривайте паролата си на никого.;
 • Избягвайте достъп от публични места, хотели и други безжични точки за достъп, които не са под Ваш контрол. Защитете собствената си жична или безжична мрежа.;
 • Не оставяйте без надзор компютъра си докато сте в системата за Интернет банкиране. Винаги излизайте от акаунта си преди да затворите прозореца на браузъра - не е достатъчно просто да затворите страницата или браузъра.;
 • Когато сте в системата за Интернет Банкиране на Интернешънъл Асет Банк АД се уверете, че в адресната лента на браузера се визуализира информация за наличие на сертификат, указващ, кой е легитимния собственик на сайта. Липсата на такъв може да означава, че сте попаднали на създадено с цел измама копие на системата за Интернет Банкиране, като в такъв случай не въвеждайте ваши идентификационни данни;
 • Не посещавайте Интернет страници със съмнително съдържание;
 • Бъдете особено внимателни при отварянето на получени по електронната поща линкове или файлове и ако имате съмнение относно надеждността на съобщението – не ги отваряйте.;

 • Интернешънъл Асет Банк АД никога не изпраща на клиентите си непоискани писма по електронна поща, съдържащи прикачени файлове или линк към страницата за вход в системата. Ако получите такова писмо не изтегляйте прикачени файлове или линкове, а се обадете в Банката на тел. 0800 12 422 за получаване на повече информация.
  Защита на Вашите смарт устройства

  Все по-широкото използване на смартфоните и таблетите за осъществяването на достъп до банкови услуги, предполага да се приложат и мерки за осигуряването на добро ниво сигурността им.

  Освен мерките, описани на първия екран, към тях е необходимо допълнително да бъдат приложени и други такива, като можете да следвате следните съвети:
 • Защитете достъпът до Вашия смартфон с наличните средства за автентификация – пръстов отпечатък, лицево разпознаване, ПИН, шаблон за достъп или друг наличен в него и активирайте автоматичното заключване на екрана му, когато не се използва.
 • Изтегляйте приложения само от официалните магазини за приложения.
 • Не отключвайте операционната система на Вашия смартфон (jailbreaking, rooting).
 • Не съхранявайте на смартфона си поверителни данни, особено в явен вид. Не записвайте в него важни идентификационни данни, като например потребителското Ви име и парола за достъп до системата Ви за Интернет банкиране

Уведомления


УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТИТЕ НА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Уважаеми клиенти,

С решение на Управителния съвет на Интернешънъл Асет Банк АД (Банката) са приети нови Общи условия за електронно банкиране, включващи: Инструкция за работа с електронните канали за електронно банкиране, Лимити за изпълнение на платежни услуги през електронните канали на Интернешънъл Асет Банк АД, и са приети допълнения в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите за физически и юридически лица (всички документи заедно наричани Общи условия).

Новите Общи условия влизат в сила от 19 август 2019 г., от която дата се отменят Общите условия на Интернешънъл Асет Банк АД за ползване на услугата „Интернет банкиране“ и приложимия към тях документ „Системата за Интернет банкиране. Ръководство за потребителя.“

Клиентите, потребители по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, които имат сключени с Банката договори за ползване на „Интернет банкиране“, се обвързват от новите Общи условия за електронно банкиране, освен ако до датата на влизане в сила на промените изрично не уведомят Банката, че не приемат тези промени. В случай, че клиент - потребител не приема предложените промени, същият има право и следва незабавно, с отправяне на изрично писмено уведомление до Банката в срок до 19.08.2019 г., включително, да прекрати договора си за ползване на „Интернет банкиране“ без да носи отговорност за разноски и обезщетения.

Новите Общи условия са на разположение във всеки финансов център и на Интернет страницата на Банката www.iabank.bg.

Уточняваща информация можете да получите от обслужващия Ви банков служител.


19.06.2019 г.


С уважение,
Интернешънъл Асет Банк АД