Валутни курсове 28.05.2018:
 • USD USD/BGN купува: 1,654 продава: 1,697
 • AUD AUD/BGN купува: 1,234 продава: 1,288
 • CAD CAD/BGN купува: 1,274 продава: 1,32
 • CHF CHF/BGN купува: 1,655 продава: 1,718
 • DKK DKK/BGN купува: 2,60 продава: 2,66
 • EUR EUR/BGN купува: 1,951 продава: 1,957
 • GBP GBP/BGN купува: 2,209 продава: 2,26
 • JPY JPY/BGN купува: 0,00 продава: 1,56
 • SEK SEK/BGN купува: 0,00 продава: 1,945

Съвети за сигурност


 • Поддържайте системния си софтуер винаги в последната версия на производителя и редовно инсталирайте ъпдейти в случай на нужда;
 • Защитете Вашия компютър с антивирусен софтуер и му инсталирайте защитна стена (firewall). Следете за последните версии на тези софтуери и редовно обновявайте дефинициите;
 • Не посещавайте Интернет страници със съмнително съдържание;
 • Пазете потребителското си име и парола на сигурно място и избягвайте да ги записвате на хартия, във файл или на друго място. Можете да използвате мениджър за пароли. Така помните само една парола за достъп до Вашите реални пароли;
 • Избирайте парола, съставена от главни и малки букви в комбинация с цифри и с дължина не по-малка от 8 символа;
 • Периодично сменяйте паролата си;
 • Използвайте личния си компютър като избягвате Интернет клубове, библиотеки, офиси или други публични места, за които не сте сигурни, че предоставят защитен и сигурен достъп;
 • Не използвайте опциите на браузъра за запаметяване на потребителски имена и пароли;
 • Не оставяйте без надзор компютъра си докато сте в системата за електронно банкиране;
 • Когато сте в системата за електронно банкиране се уверете, че в долната лента на прозореца има катинар. Кликнете два пъти върху него за да проверите валидността на използвания от Банката сертификат;
 • Винаги излизайте от акаунта си преди да затворите прозореца на браузъра;
 • Уверете се, че Интернешънъл Асет Банк АД има Вашите актуални координати за връзка при необходимост.

Уведомления


Уважаеми клиенти,

във връзка с прилагането от 25 май 2018г. на Общия регламент за защита на данните, ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД (Банката) би искало да се обърне към всички физически лица, чиито лични данни се обработват от Банката, в качеството й на администратор на лични данни, като Ви уверим, че както до момента, така и занапред Банката стриктно ще прилага принципите за защита на личните данни и ще ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.
За спазване на нормативното изискване за предоставяне на прозрачна информация на физическите лица, чиито лични данни се обработват (субекти на данни), е приета Политика за прозрачност по отношение защитата на личните данни на физическите лица (Политиката). Политиката е публикувана на Интернет страницата на Банката на следния адрес: http://www.iabank.bg/bg/about/personal, от където всеки субект на данни може да се запознае с нея, както преди встъпване в правоотношения с Банката, така и през целия срок на обработване на лични данни от Банката.
Политиката е приложима, както към нововъзникващите правоотношения от 25 май 2018г., така и към съществуващите към този момент, независимо дали същите се основават на индивидуално договаряне или са при общи условия. В допълнение, където са приложими общи условия, информацията в тях, във връзка с обработването на лични данни от Банката, е актуализирана и същите са качени на Интернет страницата ни на следния адрес: www.iabank.bg. При наличие на правоотношения с Банката, към които не се прилагат общи условия, по желание на субекта на данни може да бъде сключен анекс и допълнително да се актуализират условията, при които Банката обработва личните данни на субекта на данни.
За повече информация може да се обръщате към назначеното от Банката длъжностно лице по защита на данните:
Георги Василев
Телефон: 02 / 81-20-344
E-mail: dpo@iabank.bg

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД